Pytania? Zadzwoń 507 207 093 lub napisz!

Soeks Ecovisor - opinie, pytania

Normy wskazane w urządzeniu to normy pochodzące z norm krajowych państw takich jak Japonia, Korea Południowa, Federacja Rosyjska oraz z dokumentów udostępnionych przez WHO. Używanie norm z wielu źródeł jest spowodowane tym, że nie istnieje jedno źródło które miało by normy dla wszystkich produktów które możemy testować urządzeniem Ecovisor.
Wiele osób pyta czemu ustawiliśmy normę tak wysoką (np. dla selera 1000mg/kg) albo tak niską (np. dla mięsa 200mg/kg). Chcemy poinformować że firma SOEKS nie wymyśliła tych norm. Pochodzą one z różnych aktów prawnych i opracowań naukowych, a firma SOEKS niestety nie może "wymyślić" sobie norm. Już samo stosowanie normy Rosyjskiej (GOST) dla mięsa wzbudza dużo kontrowersji, a stworzenie nowych norm "z powietrza" mogło by się spotkać z negatywnym odzewem.

Proszę jednak pamiętać że poza porównaniem do normy macie Państwo do dyspozycji wynik liczbowy na wyświetlaczu urządzenia. Można dzięki temu wypracować sobie własne normy. Jeśli w okolicznych sklepach stwierdzimy że np. zawartość azotanów w selerze wynosi od 30mg/kg do 300mg/kg możemy stwierdzić, że da się uprawiać seler z zawartością azotanów 30mg/kg i szukać takiego który mieści się w tych wartościach. Tym samym będziemy mogli spożwać najlepszą żywność jaka jest na rynku, a przecież o to chodzi.
Wstępnie można zaznaczyć że częstym błędem jest szukanie konkretnych substancji szkodliwych które mają być w danym produkcie. Substancje takie jak środki ochrony roślin, pozostałości nawozów wchodzą w reakcje i stale się zmieniają w produkcie. Zwykle są bardzo nietrwałe. Aby sprawdzić produkt powinniśmy przebadać go nie np. na glifosat (środek zwalczający praktycznie wszystkie rośliny stosowany głównie do oczyszczania pól ze wszystkich chwastów) ale na wszystkie związki chemiczne które z niego powstały. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie substancje chemiczne które moga być w badanym produkcie potrzebujemy co najmniej tysiące osobnych badań aby sprawdzić wszystko. Rozwiązaniem tego problemu są badania wskaźnikowe. Dotyczy to zarówno żywności jak i jakości powietrza, wody do picia, spalin samochodowych itp.

Badanie wskaźnikowe polega na tym że bardzo często tylko jeden lub kilka parametrów badanego produktu pozwala stwierdzić że może być on zagrożeniem dla naszego zdrowia. W przypadku żywności wskaźnikiem są azotany.

Azotany są najliczniejszą grupą związków toksycznych występujących w żywności, ale również ich występowanie jest związane z innymi substancjami. Nawozy złej jakości zwiększają ilość azotanów, a jednocześnie zawierają dużą ilość metali ciężkich. Duża ilość azotanów może świadczyć o zanieczyszczeniu gleby pochodzącym z oprysków pestycydami (pestycydy to nazwa łączna - dzielą się na herbicydy, fungicydy i zoocydy), czy zanieczyszczonego powietrza (tlenki azotu i kwas azotowy dostający się do gleby wraz z opadami). Badanie na zawartość azotanów pozwala więc ocenić ogólną kondycję produktu.

Ostatnią kwestią jest czy azotany same w sobie są szkodliwe gdyż w owocach i warzywach jest ich nieporównywalnie więcej niż innych substancji uznawanych za toksyczne.

Część osób uważa azotany za szkodliwe i mają rację, inny twierdzą że są nieszkodliwe i też mają rację. Same azotany w małych dawkach są nieszkodliwe do czasu aż je zjemy. W przewodzie pokarmowym lub podczas gotowania/pieczenia powoli zaczynają się zmieniać w azotyny i nitrozoaminy. Te ostatnie są jednym z najbardziej rakotwórczych związków. W trakcie testów udowodniono że już 0,0000005 grama na każdy gram wagi ciała szczura powodował wystąpienie nowotworów u 70% populacji.

Podsumowując azotany nie są szkodliwe ale ich zjedzenie już jest.
Tak, urządznie posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty. Można je zobaczyć klikając tutaj (druga sekcja, pod nagrodami). Przy czym istotniejsze od samych certyfikatów były uczelniane badania porównawcze z jonometrem referencyjnym (urządzeniem używanym do wzorcowania wszystkich innych). Odstępstwo od wyniku urządzenia firmy Oakton Instruments wynosiły +-5% co oznacza, że całkowity możliwy błąd dla urządzenia SOEKS Ecovisor F4 wynosi +-15%, a wartość ta wynika z testów a nie jedynie oświadczenia producenta.

Soeks Ecovisor został także sprawdzony w Polsce przez akredytowane laboratorium - znajdują się one tutaj. Według tych badań maksymalny błąd pomiaru wynosi +-8%.
Nie. Testery Ecovisor są kalibrowane podczas procesu produkcyjnego w certyfikowanej fabryce. Dodatkowo przed każdym pomiarem żywności i wody jest wykonywana automatyczna kalibracja.
Gwarancja jest realizowana przez polskiego dystrybutora SOEKS - firmę SR Tech. Każdy tester Ecovisor jest objęty 24-miesięczną gwarancją door-to-door. W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych prosimy o kontakt.
Ecovisor sprawdza zawartość wszystkich składników rozpuszczonych w wodzie (PPM).
Tak. Ecovisor posiada polskie menu. Do urządzenia jest także dołączana instrukcja w języku polskim.
W menu urządzenia można wybrać jeden z języków: polski, angielski, rosyjski, niemiecki.
Urządzenie posiada możliwość aktualizacji. O bieżących aktualizacjach będziemy informować na stronie internetowej produktu.
Czas ładowania powinien wynieść każdorazowo 4 godziny.
Ecovisor wykrywa azotany. Zwiększone stosowanie pestycydów zwiększa zawartość azotanów w produktach roślinnych. Oznacza to, że jeśli wynik na wyświetlaczu pokazuje przekroczenie normy to nastąpiło któreś z poniższych:
  • zbyt intensywne nawożenie
  • opryski pestycydami
  • środki konserwujące (głównie w mięsie i rybach)
Nie jesteśmy tylko w stanie stwierdzić konkretnie z jakiej przyczyny produkt jest zły, ale wiemy że nie powinniśmy go jeść.

Możliwe jest wykrywanie przez tester innych niż azotany szkodliwych substancji (na przykład fosforanów) w zależności od tego jakie producent stosował dodatki/nawozy.
Mały błąd pomiarowy (+/- 15%) jest w zakresie od 20-40 khz, ale urządzenie mierzy większy zakres np telefony komórkowe, nadajniki WIFI.
Firma powstała w 2008 roku a główne biura znajdują się w Tokyo i w Moskwie. Obecnie zajmuje się dostarczaniem urządzeń pomiarowych do celów cywilnych i militarnych. Mierniki jakości żywności w pierwszej kolejności przeznaczone były dla służb granicznych i zastosowań profesjonalnych. Czytaj dalej...
Urządzenie nie musi stwierdzać wagi produktu. Jednostka mg/kg jest tym samym co zawartość substancji w procentach. Nie stosuje się tutaj procentów ponieważ 1mg/kg było by to 0,000001% (tysięczna część grama). Sonda porównuje wartości pomiędzy poszczególnymi elektrodami a odległość pomiędzy nimi oraz ich powierzchnia jest sztywno ustalona (dlatego zaleca się aby wbić sonde do końca, tak aby wszystkie elektrody w pełni stykały się z produktem). Dzięki wieloelektrodowej sondzie ten sam pomiar dokonywany jest w kilku miejscach wielokrotnie, pozwala to odfiltrować błędy i zwiększyć dokładność pomiaru.
W urządzeniu znajdują się dwie opcje służące do badania mięsa - "Mięso (GOST)" oraz "Mięso (EU)".
Opcja "Mięso (GOST)" oznacza badanie zgodne z normą GOST - organizacji która m.in. zajmuje się standaryzacją urządzeń na terenie Federacji Rosyjskiej.
Opcja “Mięso (EU)” - opcja w której substancje chemiczne poza azotanami (takie jak m.in. fosforany, glutaminian sodu, rakotwórcze azotyny, sole metali ciężkich) są w większości pomijane, a wynik badania jest dużo bardziej zbliżony do badania samych azotanów wykonywanego przez laboratoria na terenie Unii Europejskiej.
Analogiczne opcje jak dla mięsa są dostępne w przypadku ryb lub owoców morza.
Wszelkie inne produkty znajdujące się w menu są badane zgodnie z normą GOST. Również badanie na opcji “Norma dla dziecka” powoduje wyświetlenie wyniku zgodnego z GOST.
Najlepiej przecierać ją suchą lub lekko wilgotną szmatką z gładkiego materiału. Można używać wody, ewentualnie alkoholu. Nie polecamy stosowania innych środków czyszczących.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas!
Ze względu na pojawiające się na rynku podróbki na opakowaniach urządzeń Soeks Ecovisor wysłanych od dnia 15.12.2020 znajdują się hologramy.